493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

ViceVersa PRO 3 – PREMIUM license – Windows Server 2016, 2012, 2008, 2003 (32-bit/64-bit)

VNĐ

Đồng bộ và phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm – File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một cách dễ dàng tới sao lưu, đường dẫn khác, tái tao và đồng bộ hoá dữ liệu và thư mục.

Description

Đồng bộ và phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm – File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một cách dễ dàng tới sao lưu, đường dẫn khác, tái tao và đồng bộ hoá dữ liệu và thư mục.