493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Virtual Machinery JHawk (Personal License)

VNĐ

JHawk là công cụ phân tích mã tĩnh hàng đầu – tức là nó lấy mã nguồn của dự án của bạn và tính toán các số liệu dựa trên nhiều khía cạnh của mã – ví dụ: khối lượng, độ phức tạp, mối quan hệ giữa lớp và gói và mối quan hệ trong các lớp và các gói.

Description

JHawk là công cụ phân tích mã tĩnh hàng đầu – tức là nó lấy mã nguồn của dự án của bạn và tính toán các số liệu dựa trên nhiều khía cạnh của mã – ví dụ: khối lượng, độ phức tạp, mối quan hệ giữa lớp và gói và mối quan hệ trong các lớp và các gói.