493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Visual Paradigm Standard

9,767,441 VNĐ

Visual Paradigm Standard là một ứng dụng đơn giản và hỗ trợ nhóm phát triển phần mềm trong việc thiết kế và tạo ra các sơ đồ UML, tài liệu về đặc điểm kỹ thuật phần mềm, cũng như để tạo ra mã nguồn.

Visual Paradigm Standard là một ứng dụng đơn giản và hỗ trợ nhóm phát triển phần mềm trong việc thiết kế và tạo ra các sơ đồ UML, tài liệu về đặc điểm kỹ thuật phần mềm, cũng như để tạo ra mã nguồn.