493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

VMware vSphere Essentials bao gồm vCenter Server Essentials và ESXi cho 3 máy chủ, cùng với các tính năng sau: đại lý vCenter và Trình quản lý cập nhật. vSphere Essentials bị giới hạn sử dụng trên tối đa 3 máy chủ và trên các máy chủ có tối đa hai bộ xử lý Chỉ hợp nhất máy chủ và liên tục kinh doanh. SnS là bắt buộc và được bán riêng. Hỗ trợ kỹ thuật,