493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

VMware vSphere 6 Standard

25,287,000 VNĐ

VMware vSphere 6 Standard - Hợp nhất máy chủ và liên tục kinh doanh. SnS là bắt buộc và được bán riêng. Hỗ trợ kỹ thuật, 12 giờ / ngày, mỗi giờ làm việc được công bố, Thứ Hai -  thứ sáu