493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Sale!

WinReporter version 4.02 for 1 server và 10 users

16,755,443 VNĐ

WinReporter là một công cụ quét và báo cáo hữ dụng cho người quản trị , mà báo cáo lại các công việc cài đặt và cấu hình các thiết bị phần cứng như xác lập user và cập nhật các dịch vụ trong mạng .

WinReporter is a powerful scanning and reporting administrative tool, that remotely inventories software and device configuration as well as user settings, besides providing administrators with 37 “out-of-the-box” reports to manage proactively ongoing corporate-wide patching and updating activities.

Description

WinReporter là một công cụ quét và báo cáo hữ dụng cho người quản trị , mà báo cáo lại các công việc cài đặt và cấu hình các thiết bị phần cứng như xác lập user và cập nhật các dịch vụ trong mạng .

WinReporter is a powerful scanning and reporting administrative tool, that remotely inventories software and device configuration as well as user settings, besides providing administrators with 37 “out-of-the-box” reports to manage proactively ongoing corporate-wide patching and updating activities.