493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

3,604,650 VNĐ

Giấy phép này được cung cấp theo chương trình cấp phép Microsoft Open License (OLP) . Là một phần của tất cả các chương trình cấp phép số lượng lớn, khách hàng có thể sử dụng bất kỳ phiên bản trước nào của nó thay vì phiên bản hiện tại của sản phẩm bằng quyền hạ cấp. Giấy phép ngôn ngữ đơn (SNGL) cho phép bạn sử dụng mỗi bản sao của sản phẩm bằng một ngôn ngữ.

SKU: 6VC-03747 Categories: ,

Giấy phép này được cung cấp theo chương trình cấp phép Microsoft Open License (OLP) . Là một phần của tất cả các chương trình cấp phép số lượng lớn, khách hàng có thể sử dụng bất kỳ phiên bản trước nào của nó thay vì phiên bản hiện tại của sản phẩm bằng quyền hạ cấp. Giấy phép ngôn ngữ đơn (SNGL) cho phép bạn sử dụng mỗi bản sao của sản phẩm bằng một ngôn ngữ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL”

Your email address will not be published.