493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

WinZip Mac 6.5

1,116,279 VNĐ

Bản quyền phần mềm WinZip Mac. Cung cấp tính năng nén và giải nén đơn giản ngay từ ngăn tệp mới của nó dành cho Mac. Kết nối trực tiếp với iCloud Drive, Dropbox và Google Drive.

Bản quyền phần mềm WinZip Mac. Cung cấp tính năng nén và giải nén đơn giản ngay từ ngăn tệp mới của nó dành cho Mac. Kết nối trực tiếp với iCloud Drive, Dropbox và Google Drive.