PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Aspose.Words for JasperReports

28,359,000 VNĐ

Cho phép xuất báo cáo từ JasperReports® và JasperServer® sang các định dạng tệp tài liệu khác nhau.

Bộ API để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi hoặc in tài liệu Word (hơn 20 định dạng tệp) trong các nền tảng phổ biến như .NET, Java, Cloud, Android thông qua Java, SharePoint, Dịch vụ báo cáo và Dịch vụ báo cáo.