PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Balsamiq Mockups 3 for Destop (Single User License)

2,524,000 VNĐ

Balsamiq Mockups là một phần mềm dùng để phác thảo, vẽ Wireframe rất tiện dụng, mãnh mẽ và đặc biệt dễ dàng sử dụng. Giao diện của Balsamiq đơn giản, dễ dàng kéo thả và giúp người dùng thao tác nhanh để phác thảo bố cục hoặc thiết kế wireframe nhanh chóng. Balsamiq mockups là một công cụ Business Analyst thường xuyên sử dụng.

Balsamiq Mockups là một phần mềm dùng để phác thảo, vẽ Wireframe rất tiện dụng, mãnh mẽ và đặc biệt dễ dàng sử dụng. Giao diện của Balsamiq đơn giản, dễ dàng kéo thả và giúp người dùng thao tác nhanh để phác thảo bố cục hoặc thiết kế wireframe nhanh chóng. Balsamiq mockups là một công cụ Business Analyst thường xuyên sử dụng.