PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Blancco LUN Eraser – Erasure Software for Storage Environments

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]
Categories: ,

Xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi (LUN) Báo cáo LUN ID, Cổng, Đường dẫn và tất cả thông tin có liên quan cho quản trị viên và khách hàng cuối tiến hành xóa theo nhiều cách - quy trình tự động, bán tự động và thủ công Chạy từ WinPE và có thể xóa dựa trên các chính sách Hỗ trợ nền tảng rộng Cảnh báo qua điện thoại (SMS) hoặc email khi hoàn thành quá trình xóa Duy trì hệ điều hành và siêu dữ liệu để hỗ trợ tái sử dụng ngay lập tức

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blancco LUN Eraser – Erasure Software for Storage Environments”

Your email address will not be published. Required fields are marked *