PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

IBM Operational Decision Manager on Cloud

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

IBM Operational Decision Manager on Cloud là một giải pháp giúp bạn nắm bắt, tự động hóa và quản lý các quyết định kinh doanh dựa trên quy tắc. Đây là một nền tảng tự động hóa quy tắc kinh doanh mà bất kỳ ai cũng có thể làm việc với từ CNTT đến các nhà lãnh đạo ngành kinh doanh. Người dùng có thể nhanh chóng bắt đầu các dự án quản lý quy tắc kinh doanh với chi phí thấp hơn bằng cách giảm nhu cầu hỗ trợ CNTT và mua lại phần cứng và phần mềm. Trong vài giây, nó có thể ủy quyền cho một khoản vay, quyết định khuyến mãi hoặc phát hiện cơ hội bán chéo với độ chính xác và tùy biến cao. Giải pháp này cho phép bạn duy trì cập nhật và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh thay đổi của tổ chức của bạn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IBM Operational Decision Manager on Cloud”

Your email address will not be published. Required fields are marked *