PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Crystal Reports 2008

19,348,840 VNĐ

Đề xuất cho: người thiết kế báo cáo, chuyên gia CNTT, quản trị viên cơ sở dữ liệu, người dùng quyền lực và nhà phát triển ứng dụng

Crystal báo cáo 2008 là một giải pháp báo cáo hành động mạnh mẽ, năng động, giúp bạn thiết kế, khám phá, trực quan hóa và gửi báo cáo qua web hoặc được nhúng trong các ứng dụng doanh nghiệp. Người dùng cuối có thể sử dụng các báo cáo với hình ảnh trực quan tuyệt đẹp, thực hiện mô hình hóa doanh nghiệp trên báo cáo và thực hiện các quyết định ngay lập tức từ chính báo cáo giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào CNTT và nhà phát triển.

Đề xuất cho: người thiết kế báo cáo, chuyên gia CNTT, quản trị viên cơ sở dữ liệu, người dùng quyền lực và nhà phát triển ứng dụng

Crystal báo cáo 2008 là một giải pháp báo cáo hành động mạnh mẽ, năng động, giúp bạn thiết kế, khám phá, trực quan hóa và gửi báo cáo qua web hoặc được nhúng trong các ứng dụng doanh nghiệp. Người dùng cuối có thể sử dụng các báo cáo với hình ảnh trực quan tuyệt đẹp, thực hiện mô hình hóa doanh nghiệp trên báo cáo và thực hiện các quyết định ngay lập tức từ chính báo cáo giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào CNTT và nhà phát triển.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Crystal Reports 2008”

Your email address will not be published. Required fields are marked *