PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

EdulQ Net Monitor for Employees Professional – 25 computers

11,162,790 VNĐ

Phần mềm giám sát nhân viên Net Monitor for Employees Professional của EdulQ cung cấp các tính năng:
- Giám sát hoạt động: xem hình ảnh trực tiếp của màn hình nhân viên.
- Giới hạn ứng dụng: lập danh sách chặn hoặc cho phép các ứng dụng.
- Ghi lại màn hình máy tính: ghi lại các hoạt động của nhân viên.
- Giới hạn công cụ: thực thi hoặc hạn chế các hành động mà người dùng có thể làm trên máy tính của họ.
- Chia sẻ màn hình: chia sẻ màn hình máy tính của bạn hoặc những thành viên khác trong nhóm với nhau.
- Chặn website: lập danh sách chặn hoặc cho phép các trang web.
- Tin nhắn: gửi tin nhắn hoặc yêu cầu phản hồi.
- Remote desktop: toàn quyền kiểm soát chuột và bàn phím PC của nhân viên.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EdulQ Net Monitor for Employees Professional – 25 computers”

Your email address will not be published. Required fields are marked *