PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

English Study 4.1 Headway

166,000 

English Study 4.1 Headway

Chương trình học tiếng Anh dành cho người Việt Nam

English Study 4.1 Headway

Chương trình học tiếng Anh dành cho người Việt Nam
English Study gồm có:
     * 7 từ điển để tra cứu, bao gồm:
- Từ điển Anh-Việt với khoảng 140.000 từ có phát âm với khoảng 2.000 hình minh họa.
 - Từ điển Việt-Anh với hơn 90.000 mục từ tra cứu.
- Từ điển đồng ngữ phản nghĩa.
- Từ điển phân loại từ (Lexicon dictionary).
- Từ điển cách dùng từ (Word Usage dictionary).
- Từ điển tiếp đầu ngữ (Prefixes dictionary).
- Từ điển tiếp vĩ ngữ (Suffixes dictionary).
     * Văn phạm tiếng Anh vỡ lòng (ABC Gammar)
 
     * Văn phạm chuyên sâu (Gammar In Use)
     * Tập đọc sách tiếng Anh (Reading Practice)
     * Hỗ trợ viết tiếng Anh (Writing Assistant)
     * Học đàm thoại và giao tiếp tiếng Anh (Say It Naturally)
     * Luyện nghe theo hai giáo trình:
- Headway
- Here and There
     * Công cụ học từ vựng hàng ngày (Vocabulary Study)
     * Trò chơi ô chữ tiếng Anh (Crossword Game)