PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Faronics Deep Freeze Endpoint Management Ultimate


Giải pháp Deep Freeze Cloud Endpoint Management gói Ultimate của Faronics gồm các tính năng sau:
– Sản phẩm Deep Freeze phiên bản trên Cloud.
– Giới hạn việc thay đổi cấu hình hệ thống máy tính.
– Giảm tải công việc cho bộ phận Helpdesk.
– Quản lý tài sản CNTT.
– Quản lý bản vá.
– Tùy chỉnh các endpoint (kiosks).
– Khóa máy tính.
– Hỗ trợ triển khai và bảo trì phần mềm.
– Quản lý nguồn năng lượng trong hệ thống.


Giải pháp Deep Freeze Cloud Endpoint Management gói Ultimate của Faronics gồm các tính năng sau:
- Sản phẩm Deep Freeze phiên bản trên Cloud.
- Giới hạn việc thay đổi cấu hình hệ thống máy tính.
- Giảm tải công việc cho bộ phận Helpdesk.
- Quản lý tài sản CNTT.
- Quản lý bản vá.
- Tùy chỉnh các endpoint (kiosks).
- Khóa máy tính.
- Hỗ trợ triển khai và bảo trì phần mềm.
- Quản lý nguồn năng lượng trong hệ thống.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Faronics Deep Freeze Endpoint Management Ultimate”

Your email address will not be published. Required fields are marked *