PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Faronics Deep Freeze Security Ultimate

Giải pháp Deep Freeze Cloud Security gói Ultimate của Faronics gồm các tính năng sau:
– Quản lý mối đe dọa nâng cao.
– Anti-Ransomware.
– Lập danh sách trắng các ứng dụng.
– Phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.
– Quản lý bản vá.
– Ngăn ngừa thất thoát dữ liệu (DLP).


Giải pháp Deep Freeze Cloud Security gói Ultimate của Faronics gồm các tính năng sau:
- Quản lý mối đe dọa nâng cao.
- Anti-Ransomware.
- Lập danh sách trắng các ứng dụng.
- Phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.
- Quản lý bản vá.
- Ngăn ngừa thất thoát dữ liệu (DLP).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Faronics Deep Freeze Security Ultimate”

Your email address will not be published. Required fields are marked *