PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Forcepoint Web Security giúp bảo mật cao, mở rộng bảo vệ web cho người dùng chuyển vùng có phạm vi bảo hiểm toàn cầu từ cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu chỉ được chứng nhận (ISO 27001, 27018, CSA STAR) để bảo vệ mọi người dùng khỏi các mối đe dọa nâng cao. Các tính năng, API và cổng của giải pháp bảo mật đám mây Forcepoint Web Security bao gồm các tính năng thường được tìm thấy trong một sản phẩm bảo mật đám mây chỉ là một dịch vụ, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Thiết bị cổng cấp doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm cổng nhân bản giải mã SSL và API nhập vào để cung cấp thêm các mối đe dọa.