PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Globalscape EFT Arcus Platform

28 VNĐ

EFT Arcus là một giải pháp MFT SaaS dành cho các tổ chức đang tìm kiếm sự linh hoạt, tính sẵn sàng và tiết kiệm chi phí mà một dịch vụ cloud mang lại. Giảm mức độ phức tạp của cơ sở hạ tầng cho việc truyền file, tăng hiệu quả hoạt động và bảo vệ dữ liệu quan trọng nhất của bạn bằng dịch vụ đám mây được quản lý an toàn của chúng tôi.
Với dịch vụ đám mây MFT của chúng tôi, bạn có thể:
– Tự động trao đổi dữ liệu giữa người dùng và hệ thống.
– Có được tầm nhìn tổng quát về sự lưu thông của dữ liệu.
– Thay thế các hệ thống chia sẻ tập tin truyền thống.
– Truyền file an toàn cả trong nội bộ và ra bên ngoài tổ chức.
– Tạo điều kiện tuân thủ các quy định như SOX, Trin, HIPAA, PCI DSS và các quy định khác.c

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Globalscape EFT Arcus Platform”

Your email address will not be published. Required fields are marked *