PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Hệ điều hành Solaris 10 (DVD)

930,230 VNĐ

Bộ phương tiện mở rộng Solaris 10 8/07

Bộ phương tiện mở rộng Solaris 10 8/07 bao gồm:

 • Hệ điều hành Solaris 10 8/07
 • Sun Java Suite
  • Cụm Solaris
   • Cụm mặt trời 3.2
   • Phiên bản địa lý cụm sao mặt trời 3.2
   • Đại lý mặt trời 3.2
 • Trung tâm quản lý mặt trời 3.6.1
 • Hệ thống cung cấp dịch vụ Sun N1 (TM) 6.0
 • Động cơ lưới mặt trời 6.1
 • Những công cụ phát triển
  • Xưởng 12
  • Sun HPC ClusterTools (TM) 7
  • Trình tạo Java Studio 2
  • Java Studio Enterprise 8
  • NetBeans (TM) 5.5
 • Đồng hành phần mềm Solaris

Khách hàng cần phần mềm trên CD và không có khả năng tải xuống có thể mua bộ CD-R Solaris 10 8/07 .

LƯU Ý: Chỉ dành cho người dùng cuối. Các đại lý / OEM phải tuân theo quy trình đặt hàng tiêu chuẩn theo hợp đồng của họ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ điều hành Solaris 10 (DVD)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *