PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ManageEngine AssetExplorer – Subscription Model

25,949,000 VNĐ

ManageEngine AssetExplorer là Phần mềm quản lý tài sản toàn diện, cung cấp một chế độ xem duy nhất để theo dõi và quản lý quyền sở hữu tất cả các tài sản CNTT và phi CNTT của bạn. Tài sản CNTT có nghĩa là các thiết bị có địa chỉ IP cần được quản lý.