PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ManageEngine EventLog Analyzer – Subscription Model

9,383,000 VNĐ

ManageEngine EventLog Analyzer được cấp phép dựa trên số lượng nguồn nhật ký (thiết bị, ứng dụng, máy chủ Windows và máy trạm) được thêm vào để theo dõi.

ManageEngine EventLog Analyzer được cấp phép dựa trên số lượng nguồn nhật ký (thiết bị, ứng dụng, máy chủ Windows và máy trạm) được thêm vào để theo dõi.