PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ManageEngine ServiceDesk Plus MSP Professional Edition – Subscription Model

39,277,000 VNĐ

ManageEngine ServiceDesk Plus – MSP là một công cụ tích hợp với Quản lý tài sản, sẽ giúp Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý phục vụ và hỗ trợ khách hàng của họ một cách tốt hơn.

ManageEngine ServiceDesk Plus - MSP là một công cụ Bàn trợ giúp tích hợp với Quản lý tài sản, sẽ giúp Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý phục vụ và hỗ trợ khách hàng của họ một cách tốt hơn.