PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ManageEngine ServiceDesk Plus Zoho Reports Addon – Yearly Subscription

ManageEngine ServiceDesk Plus – MSP là một công cụ trợ giúp tích hợp với Quản lý tài sản, sẽ giúp Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý phục vụ và hỗ trợ khách hàng của họ một cách tốt hơn.

14,676,000 VNĐ

Product description

ManageEngine ServiceDesk Plus Zoho Reports Addon – Yearly Subscription

14,676,000 VNĐ

ManageEngine ServiceDesk Plus – MSP là một công cụ trợ giúp tích hợp với Quản lý tài sản, sẽ giúp Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý phục vụ và hỗ trợ khách hàng của họ một cách tốt hơn.

ManageEngine ServiceDesk Plus - MSP là một công cụ trợ giúp tích hợp với Quản lý tài sản, sẽ giúp Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý phục vụ và hỗ trợ khách hàng của họ một cách tốt hơn.

Additional information