PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Nagios XI Enterprise Edition – 300 Node License

168,854,000 VNĐ

Nagios XI Enterprise Edition là phần mềm giám sát mạng.
Toàn diện ứng dụng, Dịch vụ, và giám sát mạng trong một giải pháp Trung tâm.

Nagios XI Enterprise Edition là phần mềm giám sát mạng.
Toàn diện ứng dụng, Dịch vụ, và giám sát mạng trong một giải pháp Trung tâm.