PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Nagios XI Standard Edition – 100 Node License

51,873,000 VNĐ

Enterprise Server và phần mềm giám sát mạng
Toàn diện ứng dụng, Dịch vụ, và giám sát mạng trong một giải pháp Trung tâm.

Enterprise Server và phần mềm giám sát mạng
Toàn diện ứng dụng, Dịch vụ, và giám sát mạng trong một giải pháp Trung tâm.