PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Network Software Inventory – Software license compliance auditor

VNĐ

Network Software Inventory là giải pháp theo dõi giấy phép phần mềm, công cụ quản lý tài sản phần mềm mạnh mẽ và kiểm toán viên tuân thủ cấp phép phần mềm.

Network Software Inventory là giải pháp theo dõi giấy phép phần mềm, công cụ quản lý tài sản phần mềm mạnh mẽ và kiểm toán viên tuân thủ cấp phép phần mềm.