PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Nexpose Express

800,000 

Phần mềm bản quyền Rapid7 Nexpose Express. Máy quét lỗ hổng tại chỗ của bạn.

Mô tả

Phần mềm Nexpose Express là một công cụ phân tích và quản lý rủi ro bảo mật mạng. Được phát triển bởi Rapid7, Nexpose Express giúp tổ chức và doanh nghiệp xác định, đánh giá và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống và mạng của mình.

Với Nexpose Express, bạn có thể thực hiện các hoạt động sau:

  • Quét và xác định lỗ hổng: Nexpose Express thực hiện quét tự động trên hệ thống và mạng để xác định các lỗ hổng bảo mật. Công cụ này sử dụng các cơ sở dữ liệu về lỗ hổng bảo mật, cập nhật thường xuyên, để phát hiện các lỗ hổng potential trong cấu hình hệ thống, ứng dụng và các thiết bị mạng.
  • Đánh giá rủi ro: Nexpose Express cung cấp một cái nhìn tổng thể về rủi ro bảo mật của hệ thống. Bằng cách đánh giá các lỗ hổng và xác định mức độ nguy hiểm, tầm ảnh hưởng và khả năng khai thác, nó giúp người dùng ưu tiên các lỗ hổng quan trọng và thực hiện các biện pháp khắc phục.
  • Giám sát và báo cáo: Nexpose Express theo dõi sự thay đổi trong cấu hình và lỗ hổng bảo mật của hệ thống theo thời gian thực. Nó cung cấp các báo cáo chi tiết về tình trạng bảo mật, xu hướng thay đổi và sự phát triển của các lỗ hổng. Báo cáo này có thể được tùy chỉnh và chia sẻ với các bên liên quan để tăng cường khả năng quản lý rủi ro.
  • Quản lý sửa chữa và giảm thiểu rủi ro: Nexpose Express cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp khắc phục và giảm thiểu lỗ hổng bảo mật. Nó giúp người dùng theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp sửa chữa, xác nhận rằng các lỗ hổng đã được giải quyết và theo dõi hiệu quả của các biện pháp khắc phục.