PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

PL/SQL Developer ( 10 User )

25,524,000 VNĐ

PL / SQL Developer là một Môi trường phát triển tích hợp được nhắm mục tiêu cụ thể vào việc phát triển các đơn vị chương trình được lưu trữ cho Cơ sở dữ liệu Oracle. Theo thời gian, chúng ta đã thấy ngày càng nhiều logic kinh doanh và logic ứng dụng di chuyển vào Máy chủ Oracle, do đó lập trình PL / SQL đã trở thành một phần quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển. PL / SQL Developer tập trung vào tính dễ sử dụng, chất lượng mã và năng suất, những lợi thế chính trong quá trình phát triển ứng dụng Oracle