PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Recovery Toolbox for Access (Business License)

1,276,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Access phục hồi dữ liệu và cấu trúc từ cơ sở dữ liệu Microsoft Access bị hỏng. Công cụ khôi phục MS Access có khả năng sửa chữa các tệp cơ sở dữ liệu MDB và ACCDB.

Out of stock

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Access phục hồi dữ liệu và cấu trúc từ cơ sở dữ liệu Microsoft Access bị hỏng. Công cụ khôi phục MS Access có khả năng sửa chữa các tệp cơ sở dữ liệu MDB và ACCDB.