PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Recovery Toolbox for Exchange Server (Business License)

8,479,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Exchange Server là một công cụ để khôi phục tất cả các loại dữ liệu từ các tệp dữ liệu Exchange Server bị hỏng và không thể đọc được * .edb, * .stm.

Out of stock

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Exchange Server là một công cụ để khôi phục tất cả các loại dữ liệu từ các tệp dữ liệu Exchange Server bị hỏng và không thể đọc được * .edb, * .stm.