PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Recovery Toolbox for Project (Business License)

1,276,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Project là công cụ để phục hồi thông tin từ các tệp .MPP bị hỏng. Công cụ khôi phục MS Project đọc thông tin từ các tệp bị hỏng trong Microsoft Project (bất kỳ phiên bản nào) và xuất dữ liệu đã phục hồi sang một tệp mới.

Out of stock

Bản quyền phần mềm Recovery Toolbox for Project là công cụ để phục hồi thông tin từ các tệp .MPP bị hỏng. Công cụ khôi phục MS Project đọc thông tin từ các tệp bị hỏng trong Microsoft Project (bất kỳ phiên bản nào) và xuất dữ liệu đã phục hồi sang một tệp mới.