PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SheetCam TNG

4,419,000 VNĐ

SheetCam TNG đã được thiết kế để lấp đầy một vị trí thích hợp trên thị trường CAM bằng cách cung cấp một ứng dụng dễ sử dụng để gia công hàng hóa của tấm (tấm kim loại, tấm nhựa, gỗ mỏng, v.v.) túi và chu trình khoan và sẽ làm việc với máy phay, bộ định tuyến, máy khắc và máy cắt plasma.

SheetCam TNG đã được thiết kế để lấp đầy một vị trí thích hợp trên thị trường CAM bằng cách cung cấp một ứng dụng dễ sử dụng để gia công hàng hóa của tấm (tấm kim loại, tấm nhựa, gỗ mỏng, v.v.) túi và chu trình khoan và sẽ làm việc với máy phay, bộ định tuyến, máy khắc và máy cắt plasma.