PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Spira Plan (3 User/monthly ) (cloud subscription)

3,006,000 VNĐ

SpiraPlan, quản lý các nhiệm vụ, vấn đề và mã của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đồng bộ hóa các dự án, chương trình và tài nguyên của bạn để đảm bảo đúng người đang thực hiện đúng công việc để đáp ứng mục tiêu của bạn. SpiraPlan giúp bạn theo dõi tất cả.

SpiraPlan, quản lý các nhiệm vụ, vấn đề và mã của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đồng bộ hóa các dự án, chương trình và tài nguyên của bạn để đảm bảo đúng người đang thực hiện đúng công việc để đáp ứng mục tiêu của bạn. SpiraPlan giúp bạn theo dõi tất cả.