PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Spira Test (3 User ) (download subscription)

39,703,000 VNĐ

Cần quản lý các yêu cầu, lỗi và các trường hợp thử nghiệm với khả năng truy nguyên và báo cáo theo thời gian thực? SpiraTest sẽ hỗ trợ bạn. SpiraTest mạnh mẽ, đơn giản và linh hoạt giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Cần quản lý các yêu cầu, lỗi và các trường hợp thử nghiệm với khả năng truy nguyên và báo cáo theo thời gian thực? SpiraTest sẽ hỗ trợ bạn. SpiraTest mạnh mẽ, đơn giản và linh hoạt giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.