PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Symantec NetBackup™ Solution

Symantec NetBackup™ Solution là dịch vụ khôi phục dữ liệu cho các trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo từ Symantec - bảo vệ hoàn toàn, lưu trữ hiệu quả và phục hồi mọi nơi. Sao lưu và phục hồi truyền thống sẽ đạt đến giới hạn khi doanh nghiệp điều chỉnh và thích nghi trong thế giới ảo. Symantec NetBackup ™ Solution mang lại hiệu suất, tự động hóa và khả năng quản lý cho các doanh nghiệp cần mở rộng tới hàng nghìn máy ảo và dữ liệu mà không cần cài đặt một sản phẩm điểm trung tâm dữ liệu khác làm tăng độ phức tạp và rủi ro. [GIÁ TỪ 5% - 50% KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Symantec NetBackup™ Solution”

Your email address will not be published. Required fields are marked *