PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

TaraVault (3 User/monthly) (cloud subscription)

851,000 VNĐ

Tìm kiếm lưu trữ mã nguồn an toàn, bảo mật và có thể truy cập với cả kho lưu trữ mã Git và Subversion, ALM tích hợp và theo dõi vấn đề cho các dự án của bạn? TaraVault là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Để truy xuất nguồn gốc đầy đủ, TaraVault được tích hợp với bộ Spira ALM.

Tìm kiếm lưu trữ mã nguồn an toàn, bảo mật và có thể truy cập với cả kho lưu trữ mã Git và Subversion, ALM tích hợp và theo dõi vấn đề cho các dự án của bạn? TaraVault là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Để truy xuất nguồn gốc đầy đủ, TaraVault được tích hợp với bộ Spira ALM.