PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Teamcenter® software

VNĐ

Bản quyền phần mềm Teamcenter®. Là một hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) hiện đại, có thể thích ứng, kết nối con người và quy trình, qua các silo chức năng, với một luồng kỹ thuật số để đổi mới.

Out of stock

Bản quyền phần mềm Teamcenter®. Là một hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) hiện đại, có thể thích ứng, kết nối con người và quy trình, qua các silo chức năng, với một luồng kỹ thuật số để đổi mới.