PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Tekla Portal Frame Designer

Tekla Portal Designer có đầy đủ các tính năng và chức năng cho phép thiết kế hiệu quả và nghiêm ngặt để tạo ra các giải pháp thiết kế hiệu quả chi phí cho các tòa nhà khung cổng thép.

Tekla Portal Designer có đầy đủ các tính năng và chức năng cho phép thiết kế hiệu quả và nghiêm ngặt để tạo ra các giải pháp thiết kế hiệu quả chi phí cho các tòa nhà khung cổng thép.