PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

TinyTERM Plus (5+ Seats)

4,721,000 VNĐ

Phần mềm TinyTERM Plus

TinyTERM Plus giải quyết nhu cầu kết nối máy chủ của các tổ chức cấp doanh nghiệp yêu cầu quyền truy cập vào máy tính lớn của IBM, hệ thống máy tính tầm trung và máy chủ UNIX / Linux, VMS, Pick và Unidata. Tiêu chuẩn hóa trên TinyTERM Plus cung cấp di chuyển dễ dàng và tiết kiệm từ các sản phẩm của nhà cung cấp khác, với các công cụ quản lý triển khai cấp doanh nghiệp và các tùy chọn tích hợp cung cấp dễ dàng và linh hoạt hơn để kiểm soát và tùy chỉnh triển khai tổ chức.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TinyTERM Plus (5+ Seats)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *