PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

TinyTERM Plus for Web

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

TinyTERM Plus cho Web cung cấp truy cập máy chủ mô phỏng thiết bị đầu cuối có độ an toàn cao, được quản trị tập trung, chi phí thấp từ bất kỳ trình duyệt nào. Được cài đặt dễ dàng trên mọi máy chủ Windows, TinyTERM Plus cho Web tự động chạy khi được người dùng nội bộ hoặc bên ngoài nhấp vào. Không yêu cầu các hệ thống con Java đắt tiền để duy trì và tất cả các máy tính để bàn của máy khách đều được hỗ trợ. Các trình duyệt được hỗ trợ bao gồm Microsoft Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer và nhiều trình duyệt khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TinyTERM Plus for Web”

Your email address will not be published. Required fields are marked *