PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

TMPGEnc Video Mastering Works 7

3,454,000 VNĐ

TMPGEnc Video Mastering Works là phần mềm cung cấp tới người dùng công cụ để chuyển đổi và chỉnh sửa videoVới những người yêu thích việc biên tập và chỉnh sửa video thì TMPGEnc Video Mastering Works sẽ mang lại cho họ những tính năng vượt trội và đầy đủ nhất để có thể tạo ra những video ưng ý người dùng.TMPGEnc Video Mastering Works cho phép người dùng sắp xếp tài liệu video và audio phục vụ cho việc biên tập. Do đó, người dùng có thể sắp xếp trật tự các video và audio theo nội dung đã được định sẵn từ trước để làm thành bộ phim hoặc video mới.

TMPGEnc Video Mastering Works là phần mềm cung cấp tới người dùng công cụ để chuyển đổi và chỉnh sửa videoVới những người yêu thích việc biên tập và chỉnh sửa video thì TMPGEnc Video Mastering Works sẽ mang lại cho họ những tính năng vượt trội và đầy đủ nhất để có thể tạo ra những video ưng ý người dùng.TMPGEnc Video Mastering Works cho phép người dùng sắp xếp tài liệu video và audio phục vụ cho việc biên tập. Do đó, người dùng có thể sắp xếp trật tự các video và audio theo nội dung đã được định sẵn từ trước để làm thành bộ phim hoặc video mới.