PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Trend Micro™ Apex One™

Bản quyền phần mềm Trend Micro™ Apex One™. Bảo mật điểm cuối tự động, sâu sắc, tất cả trong một từ nhà lãnh đạo đáng tin cậy.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

Trend Micro™ Apex One™

Sự pha trộn bảo vệ này được phân phối thông qua một kiến trúc sử dụng tài nguyên điểm cuối hiệu quả hơn và cuối cùng vượt trội so với sự cạnh tranh về việc sử dụng CPU và mạng, mang lại cho bạn: • Phát hiện và phản ứng tự động chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng, bao gồm cả phần mềm và ransomware • Điều tra sâu sắc khả năng và khả năng hiển thị tập trung trên mạng bằng cách sử dụng bộ công cụ EDR và MDR tiên tiến, tích hợp SIEM mạnh mẽ và bộ API mở • Một tác nhân nhẹ đa năng với tính linh hoạt triển khai thông qua cả phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và tại chỗ tùy chọn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trend Micro™ Apex One™”

Your email address will not be published. Required fields are marked *