PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

WebDrive – 50 Seat License

39,302,330 VNĐ

WebDrive là một tiện ích ánh xạ ổ đĩa sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa và các giao thức dành riêng cho nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp để truy cập vào các loại máy chủ đó. Các tính năng của WebDrive là: Truyền dữ liệu bằng cách kéo và thả tệp trong Windows Explorer. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

WebDrive là một tiện ích ánh xạ ổ đĩa sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa và các giao thức dành riêng cho nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp để truy cập vào các loại máy chủ đó. Các tính năng của WebDrive là: Truyền dữ liệu bằng cách kéo và thả tệp trong Windows Explorer. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WebDrive – 50 Seat License”

Your email address will not be published. Required fields are marked *