PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

WhatsUp Gold Distributed – Up to 25 devices

52,680,000 VNĐ

WhatsUp Gold Distributed - Phần mềm giám sát ứng dụng và quản lý mạng doanh nghiệp cho phân phối, mạng đa trang web. Phát hiện thiết bị tự động, lập bản đồ mạng đồ họa, giám sát SNMP và WMI (bao gồm giám sát Microsoft Exchange và SQL Server) và cảnh báo, thông báo và linh hoạt khả năng báo cáo cho các mạng phân tán, nhiều trang web.