PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvCAL

976,740 VNĐ

Người dùng Windows Server CAL được mua lại để tăng số lượng người dùng được kết nối với máy chủ. Cho phép một người dùng truy cập phần mềm máy chủ từ bất kỳ số lượng thiết bị nào. Loại này có lợi nhất và thuận tiện cho những tổ chức có nhiều nhân viên di động cần truy cập vào mạng công ty từ các thiết bị tùy ý hoặc nhân viên sử dụng một số thiết bị để truy cập mạng.

SKU: 359-06555 Categories: ,

Người dùng Windows Server CAL được mua lại để tăng số lượng người dùng được kết nối với máy chủ. Cho phép một người dùng truy cập phần mềm máy chủ từ bất kỳ số lượng thiết bị nào. Loại này có lợi nhất và thuận tiện cho những tổ chức có nhiều nhân viên di động cần truy cập vào mạng công ty từ các thiết bị tùy ý hoặc nhân viên sử dụng một số thiết bị để truy cập mạng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvCAL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *