PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Để xuất dự án (project) sang file Excel, quá trình này phụ thuộc vào loại dự án và công cụ quản lý dự án bạn đang sử dụng. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quát, nhưng lưu ý rằng các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ quản lý dự án cụ thể bạn đang sử dụng.

Microsoft Project:

Nếu bạn sử dụng Microsoft Project, bạn có thể thực hiện các bước sau để xuất dự án sang Excel:

 1. Mở Dự Án trong Microsoft Project:
  • Mở Microsoft Project và mở dự án bạn muốn xuất.
 2. Chọn Tab “File” (Tệp):
  • Trong thanh đỉnh, chọn tab “File”.
 3. Chọn “Export” (Xuất):
  • Chọn mục “Save As” hoặc “Export” tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Microsoft Project bạn đang sử dụng.
 4. Chọn Định dạng Excel:
  • Chọn định dạng Excel (.xlsx hoặc .xls) trong danh sách các tùy chọn xuất.
 5. Tuân thủ Các Bước Hướng Dẫn:
  • Tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn thông qua các bước xuất. Chọn các tùy chọn và cấu hình xuất theo nhu cầu của bạn.

Xuat-project-sang-excel-1

Các Công Cụ Quản Lý Dự Án Trực Tuyến:

Nếu bạn đang sử dụng các công cụ quản lý dự án trực tuyến như Jira, Trello, Asana, hay các dịch vụ khác, chúng thường cũng cung cấp khả năng xuất dự án hoặc báo cáo sang Excel. Các bước cụ thể có thể khác nhau, nhưng thường có tùy chọn để xuất dự án hoặc dữ liệu dự án dưới dạng bảng tính Excel.

Microsoft Excel:

Nếu bạn đang sử dụng Excel để theo dõi dự án và muốn xuất nó, bạn có thể thực hiện bước sau:

 1. Chọn Dữ Liệu Cần Xuất:
  • Mở file Excel và chọn dữ liệu dự án bạn muốn xuất.
 2. Chọn “File” (Tệp) > “Save As” (Lưu Như):
  • Chọn nơi bạn muốn lưu file và đặt tên cho nó.
 3. Chọn Định dạng Excel:
  • Chọn định dạng Excel (.xlsx hoặc .xls) trong danh sách các tùy chọn lưu.
 4. Lưu và Tuân Thủ Các Bước Hướng Dẫn:
  • Lưu file và tuân thủ các bước hướng dẫn để cấu hình và lưu dữ liệu theo ý muốn.

Xuat-project-sang-excel-2Nhớ kiểm tra tài liệu hướng dẫn của công cụ hoặc ứng dụng quản lý dự án cụ thể bạn đang sử dụng để biết thông tin chi tiết và cập nhật.