PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Bản quyền phần mềm English Study Pro

English Study Pro là chương trình hỗ trợ học tiếng Anh dành cho người Việt Nam có trình độ tiếng Anh căn bản. Chương trình cung cấp cho bạn những tư liệu và công cụ cần thiết để học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

English Study Pro bao gồm các mục chính:

Bao gồm 7 từ điển để tra cứu:

 Từ điển Anh-Việt

 Từ điển Việt-Anh

  Từ điển cách dùng từ

 Từ điển đồng nghĩa-phản nghĩa

 Từ điển tiếp đầu ngữ

 Từ điển tiếp vĩ ngữ

 Từ điển phân loại từ

 Văn phạm

 Luyện đọc

 Hỗ trợ viết

 Đàm thoại

 Luyện nghe

 Trắc nghiệm

 Học từ vựng

 Trò chơi

 Bảng động từ bất quy tắc

 Bảng các đơn vị đo lường Anh-Mỹ

 Bảng các nguyên tố hóa học tiếng Anh

 Bảng phiên âm quốc tế

 Tạo thư viện trắc nghiệm

 Thiết kế đề thi trắc nghiệm

 Duyệt web

 Các tiện ích

English Study Pro.jpg

 

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.