PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

FastBook 2008.f là phần mềm kế toán toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đảm bảo các phần hệ kế toán nghiệp vụ theo chuẩn mực, quy định mới nhất của Bộ TC. Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. FastBook 2008.f là một hệ thống mở đáp ứng tốt nhất các nghiệp vụ kế toán đặc thù của từng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa công tác kế toán quản trị và giúp ích cho ban lãnh đạo có số tài liệu tài chính kế toán hiệu quả.