PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Ethereal là một công cụ phân tích gói mã nguồn mở được phát triển bởi cộng đồng. Nó cho phép bạn xem tất cả lưu lượng mạng đi qua máy tính của mình. Bạn có thể sử dụng Ethereal để giám sát lưu lượng mạng, giải quyết sự cố mạng và nghiên cứu mạng.

Đôi nét về Ethereal

Ethereal là một công cụ phân tích gói mã nguồn mở được phát triển bởi cộng đồng. Nó cho phép bạn xem tất cả lưu lượng mạng đi qua máy tính của mình. Bạn có thể sử dụng Ethereal để giám sát lưu lượng mạng, giải quyết sự cố mạng và nghiên cứu mạng.

Ethereal có một loạt các tính năng, bao gồm:

 • Phân tích gói thời gian thực
 • Lưu trữ và phát lại lưu lượng mạng
 • Trình lọc gói
 • Định dạng lại gói
 • Trình phân tích giao thức
 • Trình tạo báo cáo

Ethereal có thể được sử dụng trên các hệ điều hành Windows, Linux và macOS.

Một số tính năng của Ethereal:

 • Phân tích gói thời gian thực: Ethereal cho phép bạn xem tất cả lưu lượng mạng đi qua máy tính của mình trong thời gian thực. Điều này có thể hữu ích để giám sát lưu lượng mạng và giải quyết sự cố.

 • Lưu trữ và phát lại lưu lượng mạng: Ethereal cho phép bạn lưu trữ lưu lượng mạng để bạn có thể xem lại sau. Điều này có thể hữu ích để giải quyết sự cố và nghiên cứu mạng.

 • Trình lọc gói: Ethereal cho phép bạn lọc lưu lượng mạng theo các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như địa chỉ IP, cổng và giao thức. Điều này có thể giúp bạn tập trung vào các gói bạn quan tâm.

 • Định dạng lại gói: Ethereal cho phép bạn định dạng lại gói theo cách bạn muốn. Điều này có thể hữu ích để giải mã các gói hoặc tạo báo cáo.

 • Trình phân tích giao thức: Ethereal bao gồm một trình phân tích giao thức tích hợp cho phép bạn xem thông tin về các giao thức mạng khác nhau. Điều này có thể hữu ích để giải quyết sự cố và nghiên cứu mạng.

 • Trình tạo báo cáo: Ethereal cho phép bạn tạo báo cáo về lưu lượng mạng. Điều này có thể hữu ích để chia sẻ thông tin với người khác.

Ethereal-la-gi-1

Ethereal là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó là một lựa chọn tốt cho các chuyên gia CNTT muốn phân tích lưu lượng mạng.

Những điểm mạnh của Ethereal

Ethereal là một công cụ phân tích gói mã nguồn mở mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Một số điểm mạnh của Ethereal bao gồm:

 • Miễn phí và mã nguồn mở: Ethereal là một công cụ miễn phí và mã nguồn mở, có nghĩa là nó có sẵn cho tất cả mọi người. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức có ngân sách hạn chế hoặc muốn kiểm soát mã của mình.
 • Chức năng mạnh mẽ: Ethereal cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ, bao gồm phân tích gói thời gian thực, lưu trữ và phát lại lưu lượng mạng, lọc gói, định dạng lại gói, phân tích giao thức và tạo báo cáo. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các chuyên gia CNTT muốn phân tích lưu lượng mạng một cách chi tiết.
 • Tương thích với nhiều hệ điều hành: Ethereal có thể được sử dụng trên các hệ điều hành Windows, Linux và macOS. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn linh hoạt cho các tổ chức có nhiều hệ điều hành khác nhau.

Dưới đây là một số điểm mạnh cụ thể của Ethereal:

 • Phân tích gói thời gian thực: Ethereal cho phép bạn xem tất cả lưu lượng mạng đi qua máy tính của mình trong thời gian thực. Điều này có thể hữu ích để giám sát lưu lượng mạng và giải quyết sự cố.
 • Lưu trữ và phát lại lưu lượng mạng: Ethereal cho phép bạn lưu trữ lưu lượng mạng để bạn có thể xem lại sau. Điều này có thể hữu ích để giải quyết sự cố và nghiên cứu mạng.
 • Trình lọc gói: Ethereal cho phép bạn lọc lưu lượng mạng theo các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như địa chỉ IP, cổng và giao thức. Điều này có thể giúp bạn tập trung vào các gói bạn quan tâm.
 • Định dạng lại gói: Ethereal cho phép bạn định dạng lại gói theo cách bạn muốn. Điều này có thể hữu ích để giải mã các gói hoặc tạo báo cáo.
 • Trình phân tích giao thức: Ethereal bao gồm một trình phân tích giao thức tích hợp cho phép bạn xem thông tin về các giao thức mạng khác nhau. Điều này có thể hữu ích để giải quyết sự cố và nghiên cứu mạng.
 • Trình tạo báo cáo: Ethereal cho phép bạn tạo báo cáo về lưu lượng mạng. Điều này có thể hữu ích để chia sẻ thông tin với người khác.

Ethereal-la-gi-2Nhìn chung, Ethereal là một công cụ phân tích gói mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Lời Kết

Ethereal là một công cụ phân tích gói mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó là một lựa chọn tốt cho các chuyên gia CNTT muốn phân tích lưu lượng mạng một cách chi tiết.